Leonardo Crippa - Omeopatia Rock-Rose
Omeopatia Centaury
Leonardo Crippa - Omeopatia Mimulus Guttatus
Costituzioni - Ippocrate
Omeopatia Funghi
Omeopatia Calcarea Carbonica
Omeopatia Veratrum Album
Omeopatia Lachesis Mutus
Omeopatia Allium Cepa
Omeopatia Atropa Belladonna